Підсумки пропедевтичної та навчальної педагогічної практики студентів 3 курсу

Згідно з навчальним планом факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка проведено 2-тижневу пропедевтичну та навчальну педагогічну практику студентів денної форми 3 курсу спеціальностей 014 Середня освіта (Українська мова і література) та 035 Філологія (Українська мова та література) з 4 березня по 17 березня 2024 року. Базами для проходження практики було обрано такі навчальні заклади міста Києва: Печерська гімназія №75, Київська гімназія №154, Спеціалізована школа СЗШ №200 імені Василя Стуса, Спеціалізована школа №155. Упродовж двох тижнів зі студентами-практикантами працювали досвідчені вчителі-словесники. 

Усі види роботи, які виконувалися відповідно до освітніх програм, були спрямовані на досягнення мети та завдань практики, а також на формування та розвиток комунікативно-навчальних, психолого-педагогічних, розвивально-виховних компетентностей. Студенти-практиканти вдало поглибили знання з фахових дисциплін, вдосконалили навички дистанційної, зважаючи на умови сьогодення, роботи з учнівським і педагогічним колективом.

Присутність та підтримка учителів-методистів, які надавали рекомендації щодо роботи з учнями, сприяли відмінній підготовці до проведення самостійно розроблених уроків. Практиканти продемонстрували хороші теоретичні знання та практичні навички використання синтезу педагогічних методів та прийомів: від традиційних до інтерактивних та проєктних робіт, що сприяли розвитку активної інтелектуальної та творчої діяльності учнів.

Загалом студенти впоралися із завданнями практики та отримали схвальні відгуки від учителів та адміністрацій шкіл.

Кафедра методики викладання української мови і літератури

2135