30 травня 2024 року в Київському університеті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» успішно пройшла II Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікаційний простір постінформаційного суспільства: виклики в умовах воєнного часу». Одним із організаторів заходу виступила кафедра іноземних мов, філології та журналістики КУІВП (ОЮА), з якою кафедра журналістики УДУ імені Михайла Драгоманова домовилась про співпрацю і партнерство. Наш факультет, Наукова бібліотека університету, як і ЗВО загалом, виступили співорганізаторами конференції. Під час конференції тему комунікації в постінформаційному суспільстві доповідачі розкрили в кількох напрямках.

21 травня 2024 року декан факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, професор Висоцький А.В. взяв участь у науково-практичній конференції «Роль та значення культурної спадщини Тараса Шевченка в умовах війни» у складі делегації Українського державного університету імені Михайла Драгоманова на Тарасовій горі, в Каневі. Перед учасниками конференції Анатолій Васильович виступив з доповіддю «До питання про архаїчність мови Тараса Шевченка», закцентувавши на староукраїнських лексичних та фразеологічних одиницях, тісно пов’язаних з українською церковною культурою і з діахронічним функціюванням української мови загалом, та цікавих давніх граматичних конструкціях.

23 травня 2024 на кафедрі журналістики відбулося секційне засідання  звітно-наукової конференції «Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету». Викладачі обговорили нові методики подачі матеріалів, програми, що допомагають зробити дистанційне викладання інтерактивним і цікавим, питання цифрової безпеки. Безумовно, топовою темою, яка викликала жваве обговорення, стала дискусія щодо можливості використання штучного інтелекту в медіа, в навчанні та й у багатьох інших галузях. Зосередилися на рекомендаціях Міністерства цифрової трансформації і радимо обов’язково ознайомлювати з ними студентів (http://surl.li/twldh).

22 травня на кафедрі стилістики української мови відбулося секційне засідання щорічної звітно-наукової конференції «Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету». Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри Тетяна Ткаченко в доповіді «Художньо-образне переосмислення номінацій явищ природи в поезії Миколи Вінграновського» підкреслила, що олюднення навколишнього світу, з одного боку, є традиційним і продуктивним у мові поезії, а з другого –  глибоко індивідуальним явищем у мовостилі автора. Назви природних явищ – вітер, вода, вогонь, грім, блискавка, гроза, дощ – вживаються в усталених, закріплених мовно-поетичною картиною словосполученнях і водночас зазнають художньо-образного переосмислення автором.

22 травня 2024 року на факультеті української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка відбулося пленарного засідання щорічної звітно-наукової конференції «Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету» за підсумками наукових досліджень викладачів, докторантів та аспірантів за 2023 рік. Про підсумки наукової роботи професорсько-викладацького колективу доповів декан факультету, професор Висоцький А.В. та заступниця декана з наукової роботи, професорка Ліпницька І.М. Також слухали й обговорили доповіді доцентки кафедри української мови Багмут Ірини Віталіївни «Українська мова та переселенці з України в Угорщині: тенденції та виклики»

Шановні науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, аспіранти, молоді вчені та здобувачі вищої освіти! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Динаміка української літератури і фольклористики та їх викладання у вищій школі», присвяченій 70-річчю від дня народження доктора філологічних наук, професора кафедри української літератури Володимира Погребенника, яка відбудеться 21 березня 2024 року на базі Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Участь у конференції безкоштовна. Напрями роботи конференції:

Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка УДУ імені Михайла Драгоманова став співорганізатором Міжнародної наукової конференції «Культурологічний вимір сучасної гуманітаристики», що відбулася 08 листопада 2023 року в м. Ніжині й до проведення якої долучилися викладачі кафедри української мови, стилістики української мови, культури української мови, української літератури. Відкрив конференцію ректор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Олександр Григорович Самойленко. З вітальним словом виступили доктор філологічних наук, професор, декан нашого факультету Анатолій Васильович Висоцький,

Сторінка 1 із 5