Описи вибіркових дисциплін на 2023-2024 н.р.

9e3471bff6d99a57bfa0fe5c7e679a5c XL

Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти, або вибіркові освітні  компоненти, – це дисципліни, спрямовані на формування здобувачами вищої освіти індивідуальної освітньої траєкторії та  забезпечення загальних і спеціальних (професійних) компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для конкретного рівня освіти.

Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки забезпечують освітні кваліфікаційні вимоги на ринку праці, поглиблюють підготовку учасників освітнього процесу за спеціальностями та предметними спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності, сприяють академічній мобільності студента та реалізації його освітніх інтересів. Як правильно обрати дисципліну? Інструкція