ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ ІМЕНІ АНДРІЯ МАЛИШКА

гербФакультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова має давні і міцні традиції – від часу заснування у складі університету Святого Володимира Педагогічного інституту як самостійного навчального підрозділу для підготовки учительських кадрів, що мав історико-філологічне відділення. І хоч могутня Російська імперія усілякими заборонами і указами, впровадженням російської освіти намагалася придушити бажання українського народу знати свою мову та її походження, все ж історія слов’янських мов почала викладатися відразу після створення інституту. Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка відомий в Україні і за її межами кваліфікованими кадрами.

З перших років існування мовно-літературного відділу лекції студентам читали: видатний славіст М. Гунський, який завідував кафедрою слов’янського мовознавства, професор О. Синявський, з науковою та педагогічною діяльністю якого пов’язані визначні досягнення мовознавчої науки, професор Є. Тимченко, відомий український поет і літературознавець П. Филипович, професор С. Маслов, віце-президент ВУАН С. Єфремов, професор М. Зеров, професор М. Жовтобрюх, доцент М. Бойчук, професор А. Грищенко.

У березні 2005 року на базі факультету української філології було організованоІнститут української філології, який як самостійна структурна одиниця у складі Національного педагогічного університету діє з травня 1996 року. До того часу, з 20-х років ХХ століття, він функціонував під назвою філологічний, коли готував учителів-словесників літературно-лінгвістичний відділ факультету професійної освіти Київського інституту народної освіти.

З січня 2013 року Інститут української філології перейменовано на Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка з нагоди відзначення 100-річчя від дня народження видатного нашого випускника, а згодом - на факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка.

Очолює факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Анатолій Васильович Висоцький – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови, випускник університету, Заслужений працівник освіти, нагороджений Медаллю М.П.Драгоманова, медаллю "За працю і звитягу", Орденом «Кирила і Мефодія», Лицар Ордену «Нестор Літописець». Високий рівень організації навчально-методичної роботи забезпечує кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, випускниця університету В. Шемет, виховною роботою керує кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, випускниця університету О. Гаврилюк, науковою роботою опікується кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури, випускниця університету І.Ліпницька, диспетчер-методист Т.Білорусцева забезпечує неперервну взаємодію між студентами та викладачами факультету.

ректор

Сьогодні на факультеті активно працюють знані не лише в Україні, але поза її межами вчені-філологи: академік АПН України професор Л.І.Мацько, професори М.Я.Плющ, В.Ф.Погребенник, О.І.Леута, В.О.Жадько, С.В.Шевчук, народні артисти, професори університету А.Паламаренко, А.Демиденко, Т.Гримальська-Стратієнко та інші.

Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка надає освітні послуги за спеціальностями "Середня освіта (Українська мова і література)", "Філологія (українська мова та література)" та "Журналістика" на денній та заочній формах навчання за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр». Навчальний процес забезпечують такі кафедри: кафедра української мови, кафедра культури української мови, кафедра стилістики української мови, кафедра української літератури, кафедра методики викладання української мови та літератури та кафедра журналістики.

Зміст навчально-виховного процесу визначають типові навчальні програми, складені членами кафедр відповідно до вимог кредитно-модульної системи. В основу організації начального процесу покладено концепцію підготовки, яка містить інноваційні підходи до організації професійного навчання фахівців-філологів, новітні педагогічні технології.

На факультеті діють відомі в Україні та поза її межами наукові школи:

«Історія та сучасний стан функціонування граматичної системи української мови» (наукова школа акад. А.П.Грищенка),

«Особливості розвитку українського реалізму 19-20 століття» (наукова школа акад. П.П.Хропка – В.Ф.Погребенника),

«Проблеми теорії граматики української мови» (наукова школа проф.М.Я.Плющ),

«Функціональна лінгвістика і лінгводидактика та методика української мови» (наукова школа акад. Л.І.Мацько).

Факультет української філології має зв’язки з багатьма навчальними закладами інших країн: Пряшівським університетом (Словаччина), Сегедським науковим університетом (Угорщина), Таллінським університетом (Естонія), Європейським колегіумом у Гнєздові (Польща), Університетом провінції Альберта (Канада), Лісабонським університетом (Португалія) та іншими.

всі

Кафедру української мови очолює професор М. Плющ, автор відомих монографічних досліджень, підручників для студентів-філологів. Завідувач кафедри української літератури – визнаний у міжнародному науковому літературному світі професор В.Погребенник – член Гуцульського дослідного інституту й Українського історичного товариства (США), Фулбрайтівський експерт посольства США в Україні. Кафедру стилістики української мови від її заснування очолює випускниця університету академік АПН України професор Л.Мацько, науковий координатор програми Міністерства освіти і науки України “Українська мова у вищій школі”.

Факультет має славні традиції у розвитку методичної науки, закладені Ф.Бугайком і Т.Бугайко, професорами О.Мазуркевичем та І.Луценком. Колектив кафедри методики викладання української мови та літератури на чолі з її завідувачем С. Котляренко багато працює над методичною підготовкою вчителів. Успішно працює на факультеті і кафедра культури української мови, якою керує професор С.Шевчук автор численних підручників і навчальних посібників з особливостей реалізації усної та писемної форми офіційно-ділового стилю.

Кафедру журналістики очолює професор В. Жадько – письменник, вчений, краєзнавець, видавець, журналіст, заслужений працівник освіти України.

Викладачі кафедр підвищують рівень володіння студентами фаховою мовою, співпрацюючи з усіма факультетами університету.

На факультеті працює літературна студія, якою керує поет-пісняр, заслужений діяч мистецтв України професор А. Демиденко, виходить студентська газета “Сьоме небо”. Студенти мають можливість зустрітися з провідними українськими вченими, культурно-громадськими діячами та письменниками в аудиторіях, за круглим столом, співпрацювати з музеями м. Києва, готувати спільні мистецькі заходи для школярів та студентів.

ми

На факультеті в атмосфері високої духовності відкрито, толерантно співпрацюють викладачі і студенти. Робота колективу спрямована на підвищення якості підготовки вчителів української мови і літератури, зарубіжної літератури, історії, англійської мови, практичних психологів, а також літературних редакторів. Епоха новітнього українського культурного відродження активізувала необхідність продовжувати розвивати і вдосконалювати навчально-методичну, наукову та виховну роботу, зорієнтовану Радою факультету, деканатом, кафедрами на використання сучасних інформаційних технологій навчання і виховання, забезпечення підготовки високопрофесійного фахівця, вчителя-філолога, здатного до швидкої адаптації в умовах динамічного розвитку суспільства, освіти, науки, культури.

На факультеті функціонує декілька іменних аудиторій, зокрема імені проф. А.П.Грищенка та випускників факультету – поета-гумориста Павла Глазового й поета Андрія Малишка, а також аудиторія Тараса Шевченка. Ці аудиторії виконують навчально-виховну функцію, в них представлено науковий та творчий доробок видатних драгоманівців.

Карта вишиванки

.