Академічна Доброчесність кпмпнАкадемічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та проведення наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. В УДУ імені Михайла Драгоманова розроблене Положення про академічну доброчесність з метою забезпечення реалізації принципів академічної доброчесності, що містить, зокрема, запобігання академічному плагіату та його виявленню в наукових, навчально-методичних і навчальних працях науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти всіх освітніх рівнів та форм навчання, аспірантів, докторантів та студентів; підвищення рівня культури щодо етичного використання результатів досліджень; розвитку навичок коректної роботи з джерелами інформації; дотримання вимог наукової етики та поваги до інтелектуальних надбань; активізації самостійної та індивідуальної роботи при створенні авторського твору та відповідальності за порушення загальноприйнятих правил цитування. Розділ із корисними матеріалами про академічну доброчесність також є на сайті Наукової бібліотеки нашого університету.

Положення "Про академічну доброчесність у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова" 

Академічна доброчесність. Відеолекторій
Академічна доброчесність. Корисна інформація

Наукові твори у контексті інтлектуальної власності та авторського права (укладачка доц. ГригоренкоІ.В.)

Академічна доброчесність ФУФ (укладачка доц. Харитоненко О.І.)