Вийшло друком нове видання навчального посібника Світлани Шевчук «Українське ділове мовлення»

шевчукНавчальний посібник містить відомості про стилі сучасної української мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів та відповідний теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань має на меті як набуття студентами навичок складання ділових паперів, так і закріплення знань із мови.

Посібник доповнено і виправлено відповідно до вимог нової редакції Українського правопису, а також ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів», який набув чинності 01 вересня 2021 року.

Для студентів вищих закладів освіти. Може бути корисним для учнів ліцеїв, гімназій, учителів шкіл, працівників організацій та установ.