ВИСОЦЬКИЙ Анатолій Васильович

IMG 5249

Анатолій Васильович Висоцький

декан факультету української філології

та літературної творчості імені Андрія Малишка,

мовознавець, педагог, доктор філологічних наук,

професор, заслужений працівник освіти

 

Народився 4 квітня 1965 року в місті Києві. Середню освіту здобув у шолі № 16 міста Києва, педагогічний колектив якої дав перші уроки поваги і любові до педагогічної діяльності.

 Після закінчення 1982 року школи вступив на українське відділення філологічного факультету Київського державного педагогічного інституту імені Максима Горького, деканом якого був доктор філологічних наук, професор В.І.Кононенко.

 Упродовж 1983-1985 років служив у Збройних силах СРСР.

 Після повернення з війська продовжив навчання в інституті, по закінченні якого в 1988 році отримав диплом з відзнакою. У той час деканом факультету був кандидат філологічних наук, професор Гончаров В.І., а кафедрою української мови завідував доктор філологічних наук, професор Грищенко А.П. Ці двоє людей і відіграли визначну роль у становленні молодого науковця і викладача. У студентські роки А.В.Висоцький поєднував навчання і роботу вчителя у середній школі № 226 міста Києва.

 Упродовж 1988-1992 року А.В.Висоцький працює асистентом, старшим викладачем кафедри української мови. Після закінчення аспірантури (1999 р.) захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук „Склад та структура лексико-семантичної групи якісних прикметників в українській мові“. У 2002 році одержав атестат доцента кафедри української мови.

 У 2013 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора філологічних наук „Синтаксична сфера прислівника в українській літературній мові“.

 З січня 1997 року А.В.Висоцький працював заступником декана філологічного факультету, а з травня 1997 – заступником декана факультету української філології, який очолював доктор історичних наук, професор Дробот І.І.

 У 2002 році А.В.Висоцький очолив факультет української філології, який у 2004 році був реорганізований в Інститут української філології, у 2012 – в Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, а в 2014 - у факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка. Протягом цих років А.В. Висоцький підтримує високий рівень розвитку науки і викладання на факультеті, активно розвиває навчально-наукові міжнародні зв’язки із закладами вищої освіти зарубіжних країн, з українською діаспорою (Словаччина, Польща, Угорщина, Канада, США та інші країни).А.В. Висоцький спрямовує роботу колективу на підвищення якості підготовки вчителів української мови і літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, практичних психологів, а також видавців, літературних редакторів.

 А.В.Висоцький читає лекційні курси з історичної граматики української мови, вступу до мовознавства, старослов’янської мови, сучасної української літературної мови.

 Коло наукових інтересів А.В.Висоцького пов’язане з вивченням прислівникової синтаксичної сфери в українській мові, дослідженням поверхневої і глибинної структури речення, а також з проблемами національного виховання засобами української мови у світоглядній концепції Михайла Драгоманова. А.В.Висоцький має понад 50 публікацій, серед яких монографія „Синтаксична сфера прислівника в українській літературній мові“, посібники для студентів вищих навчальних закладів, учнів середніх шкіл, абітурієнтів: Українська фонетика та орфографія: Навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів (2001р.), Український синтаксис та пунктуація: Навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів (2001р.), Українська морфологія та орфографія: Навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів (2001р.), Практикум з правопису української мови (2007р.) (у співавторстві). Нагороджений Медаллю М.П.Драгоманова, медаллю "За працю і звитягу", Орденом Кирила і Мефодія, Лицар Ордену "Нестор Літописець".