Підручник і робочий зошит з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

зображення viber 2022 08 25 23 22 20 043Вийшов друком комплект: підручник і робочий зошит з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», підготовлені професором Світланою Шевчук. Підручник та робочий зошит укладено за типовою програмою дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», затвердженої наказом МОН України від 21.12.2009 № 1150. Структурування матеріалу здійснено відповідно до кредитно-трансферної системи організації навчального процесу. Теоретичний та практичний матеріал згруповано у три змістові модулі.

 Система вправ і завдань допоможе майбутнім фахівцям набути знань і навичок професійного спілкування на граматичному, лексичному, стилістичному рівнях. Після кожної теми вміщено запитання і завдання для самоконтролю, індивідуальні проблемні завдання, теми рефератів і наукових повідомлень, які сприятимуть закріпленню вивченого.

Підручник та робочий зошит укладено відповідно до ДСТУ 4163-2020, який набрав чинности 01 вересня 2021 року та нової редакції Українського правопису.

Для здобувачів вищої освіти усіх рівнів акредитації, тих, хто прагне високої культури спілкування на професійному рівні.