Розпорядження №7 від 22 вересня 2021 року

dd6ea98 skola online 1320РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 7 ПО ФАКУЛЬТЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ ІМЕНІ АНДРІЯ МАЛИШКА від 22 вересня 2021 року

Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Україні впроваджено жовтий рівень епідемічної небезпеки по всій території країни з 00 годин 00 хвилин 23 вересня 2021 року.

 З  20 вересня 2021 року в Україні запроваджено нові карантинні правила. Згідно з ними відвідування освітніх закладів здобувачами освіти буде можливим за умови наявності в щонайменше 80% працівників принаймні одного щеплення.

Відповідно до наказу по НПУ імені М.П. Драгоманова №274 від 31 серпня 2021 року «Про початок 2021-2022 навчального року», наказу №318 від 22 вересня 2021 року «Про продовження дії карантинних заходів в НПУ імені М.П. Драгоманова» та рішення Вченої ради факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка (протокол №1 від 31 серпня)

1)        перевести освітній процес на І-IV курсах освітнього ступеня бакалавр та І-ІІ курсах освітнього ступеня магістр спеціальностей 014 Середня освіта (Українська мова і література), 035 Філологія (українська мова та література), 061 Журналістика (Видавнича справа та редагування) на дистанційну форму навчання з 23.09.2021;

2)        завідувачам, викладачам кафедр забезпечити підготовку навчально-методичних матеріалів для проведення навчальних занять у дистанційній формі за допомогою освітнього середовища MOODLE, а також надання необхідних навчальних матеріалів здобувачам вищої освіти через індивідуальні електронні пошти та інші електронні засоби комунікації;

3)        завідувачам кафедр забезпечити організацію та систематичний облік виконання науково-педагогічними працівниками навчального навантаження;

4)        викладачам кафедр вести електронні журнали відповідно до затвердженого графіку навчальних занять;

5)        студентам факультету виконувати рекомендації викладачів щодо дистанційного вивчення дисциплін;

6)        студентам дотримуватися в усіх профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження гострих респіраторних інфекцій у приміщеннях та обмежити відвідування сторонніми особами гуртожитку університету.

Декан факультету                                                    проф. Висоцький А.В.