index        Cписки студентів денної і заочної форм навчання, які обрали через персональний кабінет електронного програмного середовища ІАСУ "Університет" для включення до робочого навчального плану на 2022/2023 н.р. дисципліни вільного вибору.

Cписки студентів денної форми навчання

Списки студентів заочної форми навчання

a41dce0 113dc3d shkola 755Розклад навчальних занять для студентів факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка денної форми навчання у І семестрі 2022-2023 навчального року

2 курс бакалаври

3 курс бакалаври

4 курс бакалаври

2 курс магістри

52c02c8fd62c94e658bed9cc3157f4afРозклад підсумкової атестації бакалаврів факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

денної форми навчання

заочної форми навчання

студентів групи 2сквс

imagesРозклад ліквідації академічної заборгованості літньої заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р. факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка тут

ac6f9c9 igorvetushko depositphotos       Розклад літньої екзаменаційної сесії студентів факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка денної форми навчання 2021-2022 навчального року

1 курсу бакалаврів

2 курсу бакалаврів

3 курсу бакалаврів

4 курсу бакалаврів

1 курсу магістрів