Пленарне засідання щорічної звітно-наукової конференції «Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету»

ліпницькаТрадиційно в травні науково-педагогічний колектив факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка проводить Тиждень науки. 23 травня на факультеті відбулося пленарне засідання щорічної звітно-наукової конференції «Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету» за підсумками наукових досліджень викладачів, докторантів та аспірантів УДУ імені Михайла Драгоманова у 2022 році факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка.

 Відкрив його А.В. Висоцький, доктор філологічних наук, професор, декан факультету, який оголосив результати наукової діяльності колективу, підкресливши необхідність навіть під час повномасштабного російського вторгнення на територію України не зупиняти наукові пошуки, працювати на розвиток національної науки та освіти.

З доповіддю «Аспекти історії української літературної мови як засіб формування національної ідентичності» виступила Т. В. Ткаченко, кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри стилістики української мови, яка привернула увагу до значення мови для формування української ідентичності, національно свідомої української молоді, школярів, особливо в такий критичний час гібридної війни. Доповідачка наголосила на необхідності розгортання не лише широкої публікаційної, але загалом публічної діяльності українських науковців з метою розвінчання поширених північним агресором антиукраїнських стереотипів, інсинуацій, інформаційних фейків та привернення уваги міжнародної громадськості до  фактів лінгвоциду українців.

Широке обговорення дістала доповідь «Російсько-українська війна у сучасній драматургії (на матеріалі п'єс Олега Гончарова "Приліт" та "Талісман" ("Снайперка")» І. В. Савченко, кандидатки філологічних наук,  професорки кафедри української літератури, яка ознайомила з векторами розвитку сучасного українського національного театру та осмисленням українськими митцями російсько-української війни. В умовах сьогодення традиційний театр, на жаль, перетворюється на осередок масової культури, однак сучасний театр змінює свою основну мистецько-розважальну функцію на  психотерапевтичну, а тому цікавим стає плейбек театр (один із різновидів інтерактивного театру імпровідації). В обговоренні питань сучасної драматургії особливо гостро прозвучала проблема сучасного героя не лише драматургії, а й усієї художньої літератури.

Не менш жваву дискусію-обговорення викликала доповідь «Німецькі медіа про події в Україні 2023 року» О. О. Дубецької, кандидатки наук із соціальних комунікацій, доцентки кафедри журналістики, в процесі якої усі учасники засідання висловили спільну думку про те, що Україну ще доволі мало знають у світі, тому необхідно  активно працювати в європейському напрямку, розширювати культурні та наукові зв’язки, бо ж саме така дипломатія формує громадську думку європейський країн.

Наукові доповіді та плідні дискусії вчених резюмували головні наукові досягнення академічної спільноти факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка у минулому році, а також окреслили магістральні пріоритети розвитку української філологічної науки та журналістики.

Звітно-наукова конференція продовжить свою роботу в межах секційних засідань. Бажаємо  змістовних доповідей та продуктивної комунікації!