Засідання секції "Стилістика української мови" щорічної звітно-наукової конференції

22 травня на кафедрі стилістики української мови відбулося секційне засідання щорічної звітно-наукової конференції «Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету». Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри Тетяна Ткаченко в доповіді «Художньо-образне переосмислення номінацій явищ природи в поезії Миколи Вінграновського» підкреслила, що олюднення навколишнього світу, з одного боку, є традиційним і продуктивним у мові поезії, а з другого –  глибоко індивідуальним явищем у мовостилі автора. Назви природних явищ – вітер, вода, вогонь, грім, блискавка, гроза, дощ – вживаються в усталених, закріплених мовно-поетичною картиною словосполученнях і водночас зазнають художньо-образного переосмислення автором.

 

Наталія Цівун, кандидат філологічних наук, доцент кафедри, презентувала доповідь на вкрай актуальну й гостру на сьогодні тему: «Мова ворожнечі в українському медійному просторі в умовах війни 2023-2024 рр». Об’єктом дослідження стали мовностилістичні конструкції мови ворожнечі під час російсько-української війни (на прикладі матеріалів телеграм-каналу «ТСН новини»).

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри Оксана Калита в доповіді «Мовна норма в сучасному медіадискурсі українців Румунії» на матеріалі офіційних друкованих органів Союзу українців Румунії – газет «Вільне слово»  і «Український вісник» – дослідила особливості функціювання мовної норми в українських друкованих медіа та вплив на неї соціомовних факторів. Зокрема, у досліджуваному матеріалі зафіксовано елементи місцевих діалектів, румунської мови та російського говору липован.

Людмила Підкамінна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри, у доповіді «Мовні засоби психологічного впливу пропаганди» зазначила, що вивчення цих мовних одиниць нині є актуальним напрямом дослідження. Аналіз мовних засобів психологічного впливу сприятиме виробленню інструментів інформаційного та психологічного захисту від впливу пропаганди, а також дасть змогу зрозуміти ефективність різних мовних одиниць для формування пропагандистського дискурсу.

Аспірант кафедри стилістики української мови Чжан Болінь у доповіді «Мовна норма в сучасному українському медіадискурсі: поняттєвий апарат та основна проблематика» наголосив, що дослідження мовної норми в сучасному українському медіадискурсі є складним завданням, адже цей дискурс зазнає постійних трансформацій, зумовлених соціальними та культурними змінами, мовною політикою, внутрішніми змінами в мові тощо.

Усі доповіді були змістовними та ґрунтовними, викликали жвавий інтерес і плідну дискусію. Насамкінець були обговорені пропозиції щодо покращення проведення звітно-наукових конференцій та вдосконалення науково-дослідної діяльності кафедри.

unnamed